L’Escola de Música del Casino Musical de Godella acaba de ser coneixedora d’una gran notícia. La subvenció que es sol·licita cada curs a la Conselleria d’Educació ha augmentat en aproximadament 14.000 euros per al 2019/2020.

Tot i que esta subvenció encara s’ha de justificar oficialment, i que el Casino no la cobrarà fins a d’ací un any, la Junta Directiva ha considerat que este ingrés extra ha de revertir directament en les famílies. Per tal motiu, s’han pres les següents decisions:

  • Disminuir a pràcticament la meitat l’import que abona tot l’alumnat en concepte de matrícula.
  • Disminuir l’import de les classes de l’assignatura de Cor (en 3er i 4at curs).
  • Aplicar un descompte del 10% a l’alumnat que tinga matriculat al nostre centre a dos o més membres d’una mateixa unitat familiar, o de dos instruments.

En el pdf adjunt podeu trobar el detall dels preus de la taxa de matrícula i de les diferents assignatures, tal i com han quedat després de l’aplicació d’estes mesures.

A més, recordem que fins el 13 de setembre està oberta la convocatòria per a les beques Bankia, dirigies a tot l’alumnat matriculat a l’Escola de Música. Podeu trobar més informació a http://www.bankiaescoltavalencia.es/

Per últim, cal assenyalar que els exàmens de l’escola de música tindran lloc el dimarts 3 de setembre:

  • A les 16 h, tots els instruments de tots els cursos.
  • A les 17 h, llenguatge musical de 1er, 2on, 3er i 4at-

Cal portar el butlletí de qualificacions.

Descarrega el llistat de preus: https://casinomusicaldegodella.com/wp-content/uploads/2019/07/Preus-2019-20.pdf

Consulta la informació sobre les beques Bankia: https://casinomusicaldegodella.com/oberta-la-convocatoria-de-beques-bankia-als-estudiants-descoles-de-musica/

Consulta els horaris de matrícula: https://casinomusicaldegodella.com/consulta-els-horaris-de-matricula-per-al-curs-2019-20-en-lescola-de-musica/