José Espinós Martínez ha complit recentment 50 anys com a membre de la banda de Godella. Primerament com a trompeta i després com a trombó, este músic porta tota una vida lligat a la família del Casino Musical de Godella. Per molts anys més de música!


José Espinós cumple 50 años como miembro de la banda de Godella

José Espinós Martínez ha cumplido recientemente 50 años como miembro de la banda de Godella. Primero como trompeta y después como trombón, este músico lleva toda una vida ligado a la familia del Casino Musical de Godella. ¡Felicidades!