El Casino Musical de Godella convoca els socis a l’Assemblea General Extraordinària, que tindrà lloc als locals socials el dissabte 17 d’octubre de 2020 a les 10:30 hores en primera convocatòria i el mateix dia a les 11:00 hores en segona convocatòria (*), i amb el següent Ordre del dia:

1.-Lectura i aprovació, si escau, de  les actes anteriors.

2- Aprovació, si escau, del balanç i  compte de resultats de l’exercici 2019.

3.- Aprovació, si escau, del Pressupost per a l’exercici 2020

4.-. Memòria d’Activitats de l’exercici 2019

5.-. Torn obert d’intervencions.

6.-. Exposició i aprovació de les llistes de les candidatures per a les eleccions a Junta Directiva del Casino Musical de Godella.

7.- Votacions a Junta Directiva del Casino Musical de Godella.

Daltra banda, conforme als articles 26 i 27 dels Estatuts Socials, es convoca a eleccions de junta directiva del Casino Musical de Godella.

Podran presentar-se candidatures fins a les 21:00 del dia 15 d’octubre de 2020, per escrit bé certificat dirigit al domicili social o bé entregant-lo personalment en secretaria de l’Escola de Música de dilluns a dijous de 16:00h a 21:00h (Plaça del Músic Enric Cullell s/n).

Les candidatures seran exposades al tauló d’anuncis de l’Escola de Música (entrada principal a mà dreta) i del Casino Musical, a mesura que vagen rebent-se. La votació tindrà lloc al local social del Casino Musical el dia 17 d’octubre de 2020 en Assemblea General Extraordinària de Socis, la convocatòria de la qual acompanya este escrit.

ARXIUS DESCARREGABLES EN LA PART INFERIOR