Tal i conforme als articles 26 i 27 dels Estatuts Socials, es convoca a eleccions de junta directiva del Casino Musical de Godella.

Podran presentar-se candidatures fins a les 21:00 del dia 17 de desembre de 2020, per escrit bé certificat dirigit al domicili social o bé entregant-lo personalment en secretaria de l’Escola de Música de dilluns a dijous de 16:00h a 21:00h (Plaça del Músic Enric Cullell s/n).

Les candidatures seran exposades al tauló d’anuncis de l’Escola de Música (entrada principal a mà dreta) i del Casino Musical, a mesura que vagen rebent-se.

La votació tindrà lloc al teatre Capitolio de Godella el dia 20 de desembre de 2020 en Assemblea General Extraordinària de Socis, la convocatòria de la qual acompanya este escrit.

D’altra banda, tal i conforme als Articles 21 i 22 dels Estatuts Socials, es convoca els socis a l’Assemblea General Extraordinària, que tindrà lloc als teatre Capitolio de Godella el diumenge 20 desembre de 2020 a les 19:00 hores en primera convocatòria i el mateix dia a les 19:30 hores en segona convocatòria (*), i amb el següent Ordre del dia:


1.-Lectura i aprovació, si escau, de les actes anteriors.
2.- Possible modificació dels Estatuts segons acord en l’assemblea general del 17/10/2020
2.-. Exposició i aprovació de les llistes de les candidatures per a les eleccions a Junta Directiva del Casino
Musical de Godella.
3.- Votacions a Junta Directiva del Casino Musical de Godella