El projecte educatiu de centre és un document que descriu la visió, missió, objectius i estratègies d’una institució educativa. És un pla a llarg termini que guia les decisions i accions del centre i assegura la coherència i continuïtat del seu treball educatiu. A més, defineix el perfil dels estudiants que s’espera formar i els valors que es pretenen transmetre. És un instrument important per al desenvolupament de la identitat i el caràcter propi d’un centre educatiu.

Si vols conéixer el nostre Projecte Educatiu del nostre centre, pots descarregar-lo fent click a continuació: