L’escola de música del Casino Musical de Godella ha obert fins el 31 de maig la inscripció per participar a la setena edició dels Premis de Fi dels Ensenyaments Elementals de Música ‘Enric Cullell’, destinats a tot l’alumnat de totes les especialitats que enguany està matriculat de l’últim curs al centre.

Estos premis es celebraran el dissabte 19 de juny a les 10 h al saló d’actes del centre, després que l’any passat es feren online degut a les extraordinàries circumstàncies obligades per la crisi del coronavirus.

Per tal de participar en esta convocatòria, s’haurà de tramitar la corresponent sol·licitud a la direcció del centre abans del 31 de maig, de manera telemàtica a través del següent enllaç: https://bit.ly/342g1Nt

La participació consistirà en la interpretació de dos obres, estudis o moviments d’obres de diferents estils, adequats al nivell de quart curs, amb una durada no superior a dotze minuts entre totes dos.

El primer premi estarà dotat amb 100 € i un diploma, mentre que el segon i el tercer seran de 75 € i un diploma, i 50 € i un diploma, respectivament. El veredicte del jurat es donarà a conèixer el mateix 20 de juny a través de la web i xarxes socials del Casino Musical de Godella.

Descarrega les bases ací


Abierta hasta el 31 de mayo la convocatoria para participar en los premios ‘Enric Cullell’

La escuela de música del Casino Musical de Godella ha abierto hasta el 31 de mayo la inscripción para participar en la séptima edición de los Premios de Fin de las Enseñanzas Elementales de Música ‘Enric Cullell’, destinados a todo el alumnado de todas las especialidades que este año está matriculado del último curso en el centro.

Estos premios se celebrarán el sábado 19 de junio en las 10 h en el salón de actos del centro, después de que el año pasado se hicieron online debido a las extraordinarias circunstancias obligadas por la crisis del coronavirus.

Para participar en esta convocatoria, se tendrá que tramitar la correspondiente solicitud a la dirección del centro antes del 31 de mayo, de manera telemática a través del siguiente enlace: https://bit.ly/342g1Nt

La participación consistirá en la interpretación de dos obras, estudios o movimientos de obras de diferentes estilos, adecuados al nivel de cuarto curso, con una duración no superior a doce minutos entre las dos.

El primer premio estará dotado con 100 € y un diploma, mientras que el segundo y el tercero serán de 75 € y un diploma, y 50 € y un diploma, respectivamente. El veredicto del jurado se dará a conocer el mismo 20 de junio a través de la web y redes sociales del Casino Musical de Godella.

Descarga las bases aquí