El proper dimarts 18 de maig s’obriran a la web del Casino Musical de Godella les preinscripcions per a l’Escola de Música al curs 2021/22.

L’oferta educativa està dividida en tres grups d’edat. Els més petits, de 3 a 6 anys, podran apuntar-se al jardí musical, iniciació, viola i violoncel, amb una metodologia adaptada. Els xics i xiques a partir de 7 anys podran cursar llenguatge musical preparatori, o bé especialitzar-se en qualsevol dels instruments de la banda i orquestra, a més de piano, guitarra espanyola i guitarra i baix elèctrics. Per últim, per als adults s’ofereix llenguatge musical i distints instruments amb horaris flexibles adaptats a les seues conjuntures laborals.

A més, l’alumnat de trombó, tuba, oboè, fagot i arpa es podran beneficiar d’ajudes i beques. Per a més informació, es poden dirigir al mail cmusicalgodella@gmail.com


La Escuela de Música del Casino Musical de Godella abre las preinscripciones para el curso 2021/22

El próximo martes 18 de mayo se abrirán en la web del Casino Musical de Godella las preinscripciones para la Escuela de Música en el curso 2021/22.

La oferta educativa está dividida en tres grupos de edad. Los más pequeños, de 3 a 6 años, podrán apuntarse al jardín musical, iniciación, viola y violonchelo, con una metodología adaptada. Los chicos y chicas a partir de 7 años podrán cursar lenguaje musical preparatorio, o bien especializarse en cualquier de los instrumentos de la banda y orquesta, además de piano, guitarra española y guitarra y bajo eléctricos. Por último, para los adultos se ofrece lenguaje musical y distintos instrumentos con horarios flexibles adaptados a sus coyunturas laborales.

Además, el alumnado de trombón, tuba, oboe, fagot y arpa se podrán beneficiar de ayudas y becas. Para mayor información, se pueden dirigir al mail cmusicalgodella@gmail.com