El darrer dimarts 29 de juny, el Puig de Santa Maria va acollir la VIII edició dels premis El Periódico de Aquí, edició l’Horta Nord, que tingueren en Godella un dels protagonistes de la vetllada.

La banda del Casino Musical de Godella, una de les formacions musicals més antigues de tot el país, va rebre el premi de la categoria de Cultura per la seua trajectòria i per haver complit, l’any 2019, els dos-cents anys de la seua formació.

El president del Casino Musical, Antonio Moreno, va rebre el guardó de mans de l’alcaldessa de Godella, Teresa Bueso.

“Aquest reconeixement suposa una gran alegria per a nosaltres, doncs ve a recordar-nos com de gran i de significativa és aquesta institució. No hem d’oblidar que formem part de la història viva de la música al País Valencià, i que poques més agrupacions com la nostra poden presumir de continuar actives després de dos-cents anys”, va dir el president Antonio Moreno.

“Per al poble de Godella és un vertader orgull comptar amb el Casino Musical, una institució que és un referent molt més enllà de les nostres fronteres. La seua música ens acompanya a cada acte i contribueix a crear un sentiment de poble i un gust per la cultura que no tots els municipis tenen”, va afegir l’alcaldessa, Teresa Bueso.


El Casino Musical de Godella, premiado por El Periódico de Aquí por su banda bicentenaria

El pasado martes 29 de junio, el Puig de Santa Maria acogió la VIII edición de los premios El Periódico de Aquí, edición l’Horta Nord, que tuvieron en Godella uno de los protagonistas de la velada.

La banda del Casino Musical de Godella, una de las formaciones musicales más antiguas de todo el país, recibió el premio de la categoría de Cultura por su trayectoria y por haber cumplido, en 2019, los doscientos años de su formación.

El presidente del Casino Musical, Antonio Moreno, recibió el galardón de manos de la alcaldesa de Godella, Teresa Bueso.

“Este reconocimiento supone una gran alegría para nosotros, pues viene a recordarnos cómo de grande y de significativa es esta institución. No tenemos que olvidar que formamos parte de la historia viva de la música en el País Valenciano, y que pocas más agrupaciones como la nuestra pueden presumir de continuar activas después de doscientos años”, dijo el presidente Antonio Moreno.

“Para el pueblo de Godella es un verdadero orgullo contar con el Casino Musical, una institución que es un referente mucho más allá de nuestras fronteras. Su música nos acompaña a cada acto y contribuye a crear un sentimiento de pueblo y un gusto por la cultura que no todos los municipios tienen”, añadió la alcaldesa, Teresa Bueso.