Amb la música com a bandera, participant en els actes més destacats de la vida social i cultural godellenca per contribuir a fer poble. Estes seran, com de costum, les senyes d’identitat del Casino Musical de Godella en 2022, un any per al qual la societat musical ja ha anunciat la seua programació.

Una agenda que començarà el 9 de març, quan l’alumnat de piano de l’Escola de Música oferirà la seua tradicional audició, a les 18 h en el teatre Capitolio. Este mateix mes, el dia 25, el Casino Musical participarà al pregó de la Setmana Santa Marinera.

Ja en abril, el dissabte 2, la nostra banda i la banda juvenil oferiran un concert conjunt a les 19:30 h en el Capitolio. A l’endemà, tindrà lloc la cantata en l’Església de Santa Maria del Mar. El diumenge 10 a les 19 h, hi haurà un concert d’intercanvi entre la big band del Casino Musical de Godella i la big band de Benicalap, al nostre teatre.

La Setmana Santa estarà molt lligada a la música. La nostra banda participarà a la processó del Divendres Sant i del Diumenge de Resurrecció, així com a la del Dilluns de Sant Vicent. Tancarà el mes el concert que no es va poder celebrar a Nadal, que tindrà lloc a l’auditori de Castelló.

La primera setmana de maig tindrem la tornada del concert d’intercanvi de big bands, en aquesta ocasió en Benicalap. Del 2 al 5 de maig, en horari de matins, es celebraran els concerts de professors de l’Escola de Música per als col·legis de Godella. El diumenge 22 de maig a les 19 h, el Capitolio acollirà el concert de concerts de l’orquestra del Casino. I amb data per confirmar, participarem a un concert a la pèrgola del port de València.

Juny també serà un mes farcit de música. El dimecres 8 a les 18 h, tindrem l’audició dels alumnes de piano i guitarra clàssica de l’escola en el teatre Capitolio. El 11 de juny es lliuraran els premis Enric Cullell, en l’escola de música. Les audicions de l’alumnat d’iniciació, cor i agrupacions infantils, així com les del de trompeta i conjunt instrumental es celebraran els dies 11 i 21 de juny, a les 18 h i 20 h, respectivament, en el teatre. Per últim, el 25 de juny tindrem el concert de fi de curs de l’orquestra i l’orquestra juvenil al col·legi EPLA. I a final de mes, una nova edició del Gothejazz, amb dates encara per confirmar.

En juliol celebrarem concerts de fi de curs, un concert i viatge a Siles i el concert d’estiu de la nostra banda, que tindrà lloc al parc del Molí.

Tancant l’any assistirem al concert benèfic contra el càncer i al concert de Nadal, que enguany estarà protagonitzat per la nostra orquestra.


El Casino Musical de Godella anuncia su programación para 2022

Con la música por bandera, participando en los actos más destacados de la vida social y cultural godellense para contribuir a hacer pueblo. Estas serán, como de costumbre, las señas de identidad del Casino Musical de Godella en 2022, un año para el cual la sociedad musical ya ha anunciado su programación.

Una agenda que empezará el 9 de marzo, cuando el alumnado de piano de la Escuela de Música ofrecerá su tradicional audición, a las 18 h en el teatro Capitolio. Este mismo mes, el día 25, el Casino Musical participará en el pregón de la Semana Santa Marinera.

Ya en abril, el sábado 2, nuestra banda y la banda juvenil ofrecerán un concierto conjunto a las 19:30 h en el Capitolio. Al día siguiente, tendrá lugar la cantata en la Iglesia de Santa Maria de Mar. El domingo 10 a las 19 h, habrá un concierto de intercambio entre la big band del Casino Musical de Godella y la big band de Benicalap, en nuestro teatro.

La Semana Santa estará muy ligada a la música. Nuestra banda participará en la procesión del Viernes Santo y del Domingo de Resurrección, así como en la del Lunes de San Vicente. Cerrará el mes el concierto que no se pudo celebrar en Navidad, que tendrá lugar en el auditorio de Castelló.

La primera semana de mayo tendremos la vuelta del concierto de intercambio de big bands, en esta ocasión en Benicalap. Del 2 al 5 de mayo, en horario de mañanas, se celebrarán los conciertos de profesores de la Escuela de Música para los colegios de Godella. El domingo 22 de mayo a las 19 h, el Capitolio acogerá el concierto de conciertos de la orquesta del Casino. Y con fecha por confirmar, participaremos en un concierto en la pérgola del puerto de València.

Junio también será un mes repleto de música. El miércoles 8 a las 18 h, tendremos la audición de los alumnos de piano y guitarra clásica de la escuela en el teatro Capitolio. El 11 de junio se librarán los premios Enric Cullell, en la escuela de música. Las audiciones del alumnado de iniciación, coro y agrupaciones infantiles, así como las del de trompeta y conjunto instrumental se celebrarán los días 11 y 21 de junio, en las 18 h y 20 h, respectivamente, en el teatro. Por último, el 25 de junio tendremos el concierto de fin de curso de la orquesta y la orquesta juvenil en el colegio EPLA. Y a final de mes, una nueva edición del Gothejazz, con fechas todavía por confirmar.

En julio celebraremos conciertos de fin de curso, un concierto y viaje a Siles y el concierto de verano de nuestra banda, que tendrá lugar en el parque del Molino.

Cerrando el año asistiremos al concierto benéfico contra el cáncer y al concierto de Navidad, que este año estará protagonizado por nuestra orquesta.